86-591-3826-6618     |      sales@foctek.com     |

图片展示
图片展示
请双击输入内容...
图片展示
 • 姓名: *

 • 性别: *

  性别: *

 • select 申请职位: *

  • 国内外销售人员(英语、日语)
  • 镜头工程师、精密工程师、镀膜工程师、CNC技术员(福州、三明)

  申请职位: *

 • 出生日期: *

  出生日期: *
 • 通讯地址:

 • 联系电话: *

 • 邮箱: *

 • select 婚姻:

  • 已婚
  • 未婚

  婚姻:

 • 身高:

 • 户口所在地:
  请选择
  请选择
  请选择

  Please enter 户口所在地:

  • 籍贯:

  • select 证件类型:

   • 身份证
   • 护照
   • 军官证
   • 学生证

   证件类型:

  • 证件号码:

  • select 最高学历: *

   • 中专及以上
   • 高中
   • 专科
   • 本科
   • 硕士
   • 博士及以上

   最高学历: *

  • 所学专业: *

  • 毕业院校:

  • 第一外语:

  • 第一外语水平:

   第一外语水平:

  • 第二外语:

  • select 工作年限: *

   • 应届毕业生
   • 在校学生
   • 1年以上
   • 2年以上
   • 3年以上
   • 5年以上
   • 8年以上
   • 10年以上

   工作年限: *

  • select 工作性质:

   • 全职
   • 兼职
   • 临时
   • 不限

   工作性质:

  • 期望工作地区:

  • 期望月薪:

  • 工作经历: *

  • 附件:

   Upload

  • Security Code

  • 提交

  图片展示
  We Chat

    Precision Optics Division             Lens Division                            About                                      News                                           HR

     Precision Optics Division                        Lens Division                                     Corporate Profile                              Corporate News                                  Recruitment Activities

      Core competence                                   Hot Products                                     Organization                                    Industry News                                     Salary And Benefits  

      Quality Control                                       Quality Control                                 Development History                       Exhibition News                                  Career Development  

      Hot Products                                          Core competence                              Corporate Culture                            Team Building                                    

      Application                                             Application                                        Corporate Honor                                       

      Products List                                           Products List                                      Leader′s  Speech

    Contact

    0591-38266618

    sales@foctek.com

    Foctek Photonics, Inc. No. 8, the 7th Road Phase II of Minhou Tieling Industrial District Fuzhou, Fujian 350100, China

   

       

  Copyright © 2020 Foctek Photonics, Inc. All Rights Reserved. 闽ICP备05011100号

  Power:Facecloud      Back-stage

  Copyright © 2020 Foctek Photonics, Inc.  All Rights Reserved 粤ICP备05011100号

  添加微信好友,详细了解产品
  使用企业微信
  “扫一扫”加入群聊
  复制成功
  添加微信好友,详细了解产品
  我知道了